Reis Norikasse


 
26.08.2012

13-15 august 2012 toimus traditsiooniline põllupäev Rostoki lähedal Gross Lüsewitzis, kus asub Norika peakontor.


Päev algas ümarlauaga, kus osalesid Poola, Venemaa, Soome, Ukraina, Slovakkia, Tsehhi, Armeenia, Valgevene, Saksamaa. Eestit esindas OÜ Koorti Kartul.

Arutati eelmist seemnekartuli ja tarbekartuli hooaega. Arvati kui ühest-suust, et see tuleb ruttu unustada ja edasi minna. Peamiseks probleemiks peeti seda, et kõikidel riikidel olid saagid head ja puudust polnud kellelgil, pigem oli kõigil kartulit üle.

Tuleviku suhtes olid kõik riigid optimistlikumad eelkõige kartuli hinna suhtes ja talvist kartuli hinda prognoositi 0,20 sendi kanti. Põhjuse selleks annavad ekstreemised ilmastikuolud, haiguste intensiivne levik, kartulipinna märkimisväärne vähenemine.

Peale pikka vestlust viidi meid ka lõpuks põllule, kus sai suhelda sordiaretajatega ja kuulata olulisi näpunäiteid nii sortide kui kasvatamise kohta.  Norikas käib pidev aretustöö ja loota on jällegi uusi ja põnevaid sorte näiteks: `Merlot`, `Wega` ja `Soraya`.

Päev lõppes õhtusöögiga, mis toimus vabas õhus ilusa järve kaldal Gross Lüsewitzis. Enne lahkumist tehti ühispilt, kus väikeriigid Armeenia ja Eesti lubati etteritta. Reis Saksamaale firmasse Norika oli väga põnev ja vajalik.Koorti Kartul OÜ Lätkalu, Kolga-Jaani, 70315 Viljandimaa info@koortikartul.ee

IITEE